Fraud Blocker

Vad gäller för stiftelser som ger donationer till andra stiftelser?

Regler och bestämmelser för stiftelser som ger donationer till andra stiftelser varierar beroende på den jurisdiktion där stiftelserna är registrerade och verkar. Nedan följer några allmänna riktlinjer och bestämmelser som kan gälla för sådana stiftelser:

  1. Skattelagstiftning: Stiftelser som ger donationer till andra stiftelser kan vara skyldiga att betala skatt på sina donationer, beroende på de skattelagar som gäller i det land där de är registrerade. Detta kan inkludera skatter på kapitalvinster, inkomstskatt eller andra typer av skatter.

  2. Stiftelseavtal: Stiftelseavtalet är det dokument som fastställer de villkor och begränsningar som gäller för stiftelsen. Detta dokument kan innehålla bestämmelser om hur stiftelsens medel ska användas, inklusive om de kan doneras till andra stiftelser.

  3. Tillsynsmyndigheter: Stiftelser som ger donationer till andra stiftelser kan vara föremål för tillsyn från olika myndigheter, beroende på de regler och bestämmelser som gäller i det land där stiftelsen är registrerad. Dessa myndigheter kan övervaka stiftelsens verksamhet och se till att den följer alla tillämpliga regler och bestämmelser.

  4. Välgörenhetsstatus: Stiftelser som ger donationer till andra stiftelser kan behöva uppfylla vissa krav för att bibehålla sin välgörenhetsstatus. Detta kan inkludera att donera en viss procent av sina medel till välgörande ändamål varje år, och att endast donera till andra organisationer som också är registrerade som välgörenhetsorganisationer.

Det är viktigt att notera att dessa riktlinjer och bestämmelser kan variera kraftigt beroende på det land där den internationella stiftelsen är registrerad och vilken typ av samarbete som planeras. Det är därför viktigt att en svensk stiftelse som vill samverka med en internationell stiftelse rådfrågar en kvalificerad jurist eller revisor för att säkerställa att alla tillämpliga regler och bestämmelser följs.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse