Fraud Blocker

Bilda Stiftelsen först, registrera den sedan hos Länsstyrelsen

Begreppet bilda stiftelse är det första steget innan registrering hos länsstyrelsen och slutligen starten av stiftelsen när registreringen blivit godkänd och stiftelsen har fått sitt organisationsnummer.  Det andra steget, anmälan om registrering av stiftelse skickats av stiftelsens styrelse eller förvaltare till Länsstyreslen senast 6 månader efter stiftelsebildningen. 

I de fall det gäller en stiftelse som skall bedriva näringsverksamhet så måste däremot stiftelsen registreras innan verksamheten påbörjas.

Först bilda stiftelsen

Steg 1 för att bilda stiftelse med vit etta på grå bakgrund

Skriv ihop ett stiftelseförordnande med varför stiftelsen skall bildas (viljeförklaring) samt stadgar som skrivs ihop med bland annat syfte, mål och ändamål som stiftelsen ska främja. Här är det mycket viktigt att inte missa viktiga delar och skrivelser som är avgörande för hur stiftelsen kommer att kunna drivas i framtiden. 

Konsultera oss om hur ni skriver ihop ett optimalt stiftelseförordnande.

Eller läs hur man skriver ihop ett stiftelseförordnande i vår grundläggande steg för steg guide för att starta en stiftelse.

Steg 2 för att bilda stiftelse med vit tvåa på mörkgrå bakgrund

Välj ut vilka som skall sitta i stiftelsens styrelse samt bestäm hur nya och framtida styrelsemedlemmar skall kunna tillsättas i framtiden. Detta specificerar ni sedan ert stiftelseförordnande. Styrelsen och hur nya styrelsemedlemmar tillsätts är en av de viktigaste frågorna för en stiftelse efter som en stiftelse helt saknar ägare och styrs helt av de som sitter i styrelsen. Styrelsen kan bestå av en eller flera fysiska eller juridiska personer. Konsultera oss om hur ni bör tänka när ni skriver hur styrelsen tillsätts nu samt vid frånfälle av styrelseledarmot i framtiden.

Eller läs hur man skriver ihop ett förvaltningsåtagande för blivande styrelse i vår grundläggande steg för steg guide hur man startar en stiftelse.

Steg 3 för att bilda stiftelse med vit trea på svart bakgrund

Överför pengar och/eller värdepapper till stiftelsen eller egendom som kvarlåtenskap testamente, konst eller fastigheter med en förmögenhetsöverföring i form av ett gåvobrev samt ett skriftligt undertecknat förvaltningsåtagande från stiftelsen (gäller ej insamlingsstiftelse).

Registrera sedan stiftelsen

Registreringen av den bildade stiftelsen skickas in till Länstyrelsen i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte och skall för alla stiftelser innehålla följande delar:

 • Stiftelsens namn och säte (län & kommun) samt ev. organisationsnummer.
 • Stiftelsens telefonnummer och postadress (i Sverige alt. till särskild delgivningsmottage med adress i Sverige).
 • Namn på ordförande i stiftelsens styrelse om hen är en fysisk person.
 • Styrelseledamöternas namn, personnummer, postadress & telefonnummer alt. förvaltarens namn/företag, postadress & telefonnummer.
 • Namn på Revisor med personnummer och postadress.
 • Bolagets organisationsnummer och vem som är ansvarig revisor om revisorn är ett registrerat revisionsbolag (om stiftelsen bildas av ett bolag).
 • Firmatecknare med vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen.
 • Uppgift om stiftelsens tillgångar (marknadsvärdet).
 • Uppgift om räkenskapsår.

Dessutom skall följande handlingar bifogas:

 • Kopia av stiftelseförordnande (till exempel testamente, gåvobrev eller protokoll) skriftligt och undertecknat av stiftaren/stiftarna.
 • Kopia av ursprungliga stadgar.
 • En undertecknad bekräftelse från revisorn som har åtagit sig uppdraget.
 • Styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som tecknar stiftelsens firma.
 • Handling som visar stiftelsens tillgångar, vid nybildad stiftelse kontoutdrag eller motsvarande i stiftelsens namn.
 • Kopia av passhandling eller annan identitetshandling för en styrelseledamot, suppleant, firmatecknare/företrädare som inte är folkbokförd i Sverige.

Hitta vilken länsstyrelse som du skall vända dig till för att registrera er stiftelse i vår grundläggande steg för steg guide hur man startar en stiftelse.

Skillnad på en vanlig stiftelse och en insamlingsstiftelse

 • Vanlig stiftelse
 • Insamlingsstiftelse
 • En vanlig stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare avskiljer en viss egendom till en självständig, varaktig förvaltning för ett bestämt ändamål.
 • En stiftelse behöver ett skriftligt så kallat stiftelseförordnande, till exempel ett testamente eller ett brev, om hur stiftelsen ska skötas. Den behöver vara underskriven av stiftaren eller stiftarna.
 • I stiftelseförordnandet kan det stå om man kan bedriva näringsverksamhet i stiftelsens namn.
 • Om stiftelsen ska ägna sig åt näringsverksamhet ska detta anmälas för registrering innan verksamhet börjar utövas.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet stiftelse.
 • Någon behöver ta på sig att ta hand om stiftelsen enligt stiftelseförordnande. Det kan vara en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).
 • En styrelse måste ha en ordförande.
 • Stiftelsen ska anmälas till Länsstyrelsen för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren. Gör det senast sex månader efter det att stiftelsen bildats.
Läs mer hos Länsstyrelsen

En insamlingsstiftelse bildas genom att

 1. en eller flera stiftare förordnar att pengar som kommer in efter ett upprop av dem, ska vara en självständig förmögenhet och främja ett bestämt och varaktigt ändamål
 2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.
 • Du bildar en insamlingsstiftelse för att få in pengar som ska stödja ett bestämt ändamål.
 • Ändamålet ska inte vara en tillfällig händelse utan något som pågår över tid.
 • För att få in pengarna behöver du göra ett så kallat upprop, till exempel sätta in en annons i en tidning, där du beskriver vad pengarna ska användas för.
 • Stiftaren skjuter alltså inte själv till några egna pengar vid stiftelsebildningen utan det förväntas komma in som en följd av uppropet. Därför är det viktigt att dokumentera hur uppropet gått till.
 • Pengarna du får in får inte användas till något annat.
 • En stiftelse behöver ett skriftligt så kallat stiftelseförordnande om hur stiftelsen ska skötas. Den behöver vara underskriven av stiftaren eller stiftarna.
 • Någon tar på sig att ta emot pengarna för förvaltning enligt stiftelseförordnandet.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet insamlingsstiftelse.
 • Förvaltningen av stiftelsen kan skötas av en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).
 • En insamlingsstiftelses styrelse måste ha en ordförande.
 • En insamlingsstiftelse ska ha minst en revisor som är auktoriserad eller godkänd.
 • I stiftelseförordnandet kan det stå om man kan bedriva näringsverksamhet i stiftelsens namn.
 • Om man kan bedriva näringsverksamhet i stiftelsens namn ska detta anmälas för registrering innan verksamhet börjar utövas.
 • En insamlingsstiftelse ska alltid göra en årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregistret.
 • Nybildade insamlingsstiftelser behöver inte skicka in information om stiftelsens förmögenhet.
 • Insamlingsstiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren. Gör det senast sex månader efter det att stiftelsen bildats.
 • Insamlingsstiftelsen står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen.

Särskilda krav vid registrering av insamlingsstiftelser

Insamlingsstiftelser ska bifoga en kopia av stiftarnas upprop och en beskrivning av när och på vilket sätt detta gjorts. Genom uppropet blir det officiellt att insamlingsstiftelsen bildats. Uppropet kan vara offentligt, till exempel som en annons i dagspressen eller på en webbsida. Det kan också vara mer avgränsat och rikta sig till en mindre grupp.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse