Fraud Blocker

VI HJÄLPER ER ATT STARTA LÅNGSIKTIGA OCH LIVSKRAFTIGA STIFTELSER FÖR FLERA GENERATIONER FRAMÅT!

Starta Stiftelse
Allt du vill veta om stiftelser

Starta stiftelse är ett initiativ att lära ut mer om stiftelser och det svenska stiftelseväsendet till den svenska allmänheten. För många så är en stiftelse något ganska okänt, p.g.a. denna okunskap så finns många fördomar om stiftelser och deras företrädare. Vad vi här vill belysa är de många fördelarna som en stiftelse och stiftelseägda företag för med sig, både för enskilda individer och för samhället i stort. Härigenom så vill vi öka samhällets samverkan med stiftelser på såväl individnivå som på nationell nivå.

 

Starta Stiftelse - Aktuellt

Några bekanta svenska företag som har en eller flera stiftelser

En tub med Kavli mjukost som pressats ut på en smörgås på ett gammalt träbord för att Illustrera Kavlis Stiftelse

Stiftelsen Kavlifonden

"Fördela resurserna som skapas av Kavli Group till goda ändamål såsom humanitära insatser världen över samt till forskning och kultur."

En bild på Klarnas kontor på Sveavägen i Stockholm ett stort rosa K på skyltfönster mot gatan för att illustrerar Klarnas Stiftelse

Stiftelsen Norrsken Foundation (Klarna)

"Stiftelsen skall främja barn, ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och annan verksamhet för att ge skydd, hjälp och stöd"

IKEA logotyp på svenska ock kinesiska i gult på ett blått kinesiskt IKEA varuhus för att illustrera IKEAs stiftelser

IKEA

IKEA ägs av en stiftelse i Liechtenstein med förgreningar till flera andra stiftelser i olika länder, 2017 hade IKEA en omsättning på över 37 miljarder euro, vinsten gick in i deras olika stiftelser.

HM Stiftelse med HM logo och Sales force logotyper på taken av skyskrapor i New York

H&M Foundation

"Stiftelsen skall verka för att förbättra livsbetingelserna för människor i de länder där H&M verkar." Fotnot: Även Salesforce som syns på bilden har en stiftelse.

Om Stiftelser i Sverige

Krävs det några särskilda tillstånd för att starta en stiftelse?

För de flesta formerna av stiftelser krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Med ett tillstånd hos Länsstyrelsen kommer därefter denna myndighet att skicka en förfrågan till Skatteverket om att skapa ett organisationsnummer för den nya stiftelsen som ska startas. Utöver detta krävs det inget särskilt tillstånd för att starta en stiftelse.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande, som bland annat anger hur förmögenheten ska användas (ändamålet), genom vilken verksamhet ändamålet ska tillgodoses och vem eller vilka som är möjliga mottagare (destinatärer) av förmåner från stiftelsen. Själva dokumentet som stiftelseförordnandet finns nedtecknat i kallas stiftelseurkund. En stiftelse ska förvaltas av en styrelse eller en förvaltare.

Skattskyldighet i stiftelser

En stiftelse är i de flesta fall inte skattskyldig på samma sätt som ett företag. Hur skattskyldigheten ser ut beror dock på vilken typ av stiftelse det rör sig om.
Om stiftelsen främjar ett allmännyttigt ändamål, som idrott, kultur, omsorg om barn och ungdomar eller vetenskaplig forskning, är stiftelsen inte skattskyldig.

Hur startar jag en stiftelse?

För att starta stiftelse måste det finnas en egendom: detta kan vara pengar, fastigheter eller aktier. Det måste också finnas ett gåvobrev, ett dokument såsom ett testamente eller någon annan handling som anger hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som får ta del av egendomen. En stiftelse måste också alltid ha ordet stiftelse i sitt namn. De flesta stiftelser måste registreras hos Länsstyrelsen såsom avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser och andra verksamhetsstiftelser. Detta därför att denna myndighet ser till att stiftelsen bildas på rätt sätt. Därefter är det också Länsstyrelsen som ser till att den drivs på rätt sätt, och slutligen avvecklar en stiftelse när det efterfrågas.

Skatteverket är den myndighet som därefter kommer att skapa ett organisationsnummer åt stiftelsen. Stiftelser som inte ska registrera sig hos Länsstyrelsen är stiftelser som riktar sig till vissa familjer eller bestämda personer, vinst- och resultatandelsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser. Dessa registrerar sig direkt hos Skatteverket.

Under menyvalet “STARTA EN STIFTELSE” så kan du följa vår steg för steg guide för att starta en stiftelse.

Vilken typ av stiftelse är vanligast?

Den vanligaste formen av stiftelse är en avkastningsstiftelse. Det är en stiftelse som uppfyller sitt ändamål genom att den avkastningen från tillgångarna delas ut. Det kan ske genom stipendier eller anslag till forskning och liknande. En av de mer ovanliga formerna av stiftelser är stiftelseägda företag. Ett sådant exempel är Mercuri Urval Sverige. Anledningen till att skapa en sådan stiftelse är att företagsgrundaren önskar bevara företaget så som det är även efter dennes död: alltså att det inte kan köpas upp, splittring av ägarmakt och styrning eller helt enkelt av skatteskäl när det kommer till ett generationsskifte i ett familjeföretag. I denna form är det vanligast att stiftelsen har en styrelse som sköter alla angelägenheter. Styrelsen är dock alltid bunden till att besluta utifrån vad som står i stiftelseurkunden (gåvobrevet eller testamentet). Ett annat sätt att sköta en stiftelse är via en så kallad anknuten förvaltning. Det kan då vara en bank, en kommun, en ideell förening och inte en styrelse då alltså.

Förvaltning av stiftelsens kapital

En stiftelses kapital ska förvaltas under lång tid. Det gäller inte minst om stiftelsen ska dela ut bidrag eller stipendier. Dessa medel kommer i de flesta fall från utdelning på aktier och fonder, samt från ränteintäkter. En stiftelse som delar ut pengar för allmännyttiga ändamål bör framför allt ha aktier i sin portfölj.

En stiftelse måste nästan alltid ha kompetent kapitalförvaltning för att kunna bestå. Det finns många aktörer i den finansiella sektorn som kan bistå med detta. De kan också ge råd när du startar en stiftelse, samt hjälpa stiftelsen med bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisning, kontrolluppgifter och skattedeklaration.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse