Vad är en Stiftelse?

En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom skall anses vara avsklid när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.

Stiftelselagen (1994:1220) 1 kap. 2 § 1 kap. 2 §

En Stiftelse har varken Ägare eller Medlemmar

Under hundratals år så har definitionen vad en stiftelse är varit ganska otydlig. Det var inte förrän när Stiftelselagen (Stiftelselag 1994:1220) kom 1996 som vi fick en tydligare defintion på vad en stiftelse är. 

En stor skillnad på en stiftelse från andra mer vanliga organisationsformer är att en stiftelse varken har ägare eller medlemmar utan styrs helt utifrån sitt syfte eller ändamål som det heter på stiftelsespråk. Ändamålet är nedtecknat i ett dokument och är en av flera viktiga delar som styr vad som gäller för stiftelsen samt dess berörda intressenter såsom förmånstagare (destinitärer), styrelse och förvaltare. De som däremot kan sägas ha viss makt i en stiftelse är de som som sitter i styrelsen, vars jobb är att säkerställa att stiftelsens förmögenhet eller egendom endast används enligt vad som står skrivet i stiftelsens ändamålsbeskrivning.

Många olika typer av stiftelser har länge gjort stiftelsedefinitionen otydlig

Det finns en uppsjö av olika typer stiftelser vilka alla har olika specifika regler och lagar. De flesta och de vanligaste stiftelserna lyder under Stiftelselagen (Stiftelselag 1994:1220) vissa dock med specifika tillägg och tilläggslagar. De vanligaste stiftelserna är: avkastningsstiftelser och stiftelser som främjar sitt ändamål med sin avkastning.  

Totalt rör det som om drygt 15 typer av stiftelser som vi har i Sverige, dessa är:

Anslagsstiftelser, Allmänna arvsfonden, Avkastningsstiftelser, Familjestiftelser, Företagsanknutna stiftelser, Insamlingsstiftelser, Kollektivavtalsstiftelser, Kyrkliga stiftelser, Näringsdrivande stiftelser, Samstiftelser, Sociala fonder, Tryggandestiftelser, Vanliga stiftelser, Verksamhetsstiftelser och Vinstandelsstiftelser.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse