Fraud Blocker

Vad gäller för att svenska stiftelser skall kunna samverka med andra stiftelser internationellt utan för Sverige?

Svenska stiftelser som önskar samverka med andra stiftelser internationellt utanför Sverige kan behöva ta hänsyn till olika regler och bestämmelser beroende på det land där den andra stiftelsen är registrerad och verkar. Nedan följer några allmänna riktlinjer och bestämmelser som kan vara relevanta för svenska stiftelser som vill samverka med internationella stiftelser:

  1. Utländsk välgörenhetsorganisation: Om den internationella stiftelsen är registrerad som en välgörenhetsorganisation i sitt hemland, kan det krävas att den svenska stiftelsen också är registrerad som en välgörenhetsorganisation för att kunna samarbeta med den. Detta kan variera beroende på det land där den internationella stiftelsen är registrerad och vilken typ av samarbete som planeras.

  2. Skatteregler: Svenska stiftelser som ger donationer till utländska stiftelser kan vara skyldiga att betala skatt på sina donationer, beroende på de skattelagar som gäller i Sverige och det land där den internationella stiftelsen är registrerad. Det kan också finnas regler kring hur donationerna ska redovisas i bokföringen.

  3. Tillsynsmyndigheter: Svenska stiftelser som samverkar med internationella stiftelser kan behöva ta hänsyn till olika tillsynsmyndigheter beroende på de regler och bestämmelser som gäller i de olika länderna. Det kan vara lämpligt att ta kontakt med de tillsynsmyndigheter som är relevanta för samarbetet för att säkerställa att alla regler och bestämmelser följs.

  4. Avtal: Det kan vara viktigt att upprätta avtal mellan de svenska och internationella stiftelserna för att fastställa de villkor och begränsningar som gäller för samarbetet. Detta kan inkludera bestämmelser om hur medel ska användas, vilka projekt som ska stödjas och hur samarbetet ska hanteras.

Det är viktigt att notera att dessa riktlinjer och bestämmelser kan variera kraftigt beroende på det land där den internationella stiftelsen är registrerad och vilken typ av samarbete som planeras. Det är därför viktigt att en svensk stiftelse som vill samverka med en internationell stiftelse rådfrågar en kvalificerad jurist eller revisor för att säkerställa att alla tillämpliga regler och bestämmelser följs.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse