Fraud Blocker

Vad är en testamentarisk stiftelse?

Testamentariska stiftelser är en typ av stiftelse som bildas genom ett testamente. Det innebär att en person, kallad testator, i sitt testamente bestämmer att en viss summa pengar eller tillgångar ska användas för att upprätta en stiftelse. Syftet med en testamentarisk stiftelse kan vara att främja välgörenhet, utbildning, forskning eller andra ändamål som testatorn anser vara viktiga.

En testamentarisk stiftelse kan ha olika regler och villkor som styr hur stiftelsen ska förvaltas och vilka ändamål den ska främja. Det kan vara att dela ut stipendier, stödja forskning inom ett specifikt område eller bidra till samhällsnyttiga projekt. Stiftelsens förvaltning och verksamhet övervakas vanligtvis av en styrelse eller förvaltningsorgan.

Testamentarisk stiftelse, stiftelse med villkorlig startdatumklausul

Det är möjligt att starta en testamentarisk stiftelse om man vill skapa en stiftelse med en villkorlig startdatumklausul som gör att stiftelsen inte börjar gälla förrän stiftaren eller stiftarna avlider eller tills någon annan specifik händelse inträffar. 

När en person skapar en testamentarisk stiftelse, inkluderas instruktionerna för stiftelsens ändamål, verksamhet och förmögenhet i sitt testamente. Stiftelsen träder i kraft och blir juridiskt giltig först när stiftaren avlider och testamentet går igenom rättslig godkännande och utförande.

Hur skiljer sig en Testamentarisk stiftelse från en Postum stiftelse?

Begreppet “postum stiftelse” används i vissa sammanhang för att beskriva en stiftelse som skapats efter en persons död, ofta som en följd av att personen har inkluderat stiftelsen i sitt testamente eller gåvobrev. Denna typ av stiftelse träder i kraft och börjar fungera efter donatorns eller stiftarens död. Termen “postum” refererar här till något som inträffar eller existerar efter döden.

En postum stiftelse är vanligtvis ett sätt för en person att föra sin önskan om att stödja ett visst ändamål eller ändamål vidare, även efter sin egen bortgång. Stiftelsen kan ha specifika ändamål eller syften, såsom att stödja välgörenhet, utbildning, vetenskaplig forskning eller andra samhällsnyttiga ändamål.

För att skapa en postum stiftelse inkluderar stiftaren vanligtvis instruktioner i sitt testamente eller i ett separat gåvobrev. Dessa instruktioner anger stiftelsens ändamål, struktur och verksamhet samt vad som ska hända med donatorns tillgångar eller egendom efter deras död för att finansiera stiftelsen.

samt stiftelsens firmatecknare.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse