Fraud Blocker

Vad är en insamlingsstiftelse?

En insamlingsstiftelse behöver ingen förmögenhet för att kunna bildas, bildningen av stiftelsen sker istället efter ett upprop av stiftaren eller stiftarna som kan ske i någon tidning, att man vänder sig till allmänheten, anställda på ett företag eller medlemmarna i en viss förening. Stiftarna behöver inte skjuta till några egna medel utan det är själva uppropet som utgör bildandet för en insamlingsstiftelse. Av denna anledning så kan inte en stiftelse bli en insamlingsstiftelse i efterskott.

En insamlingsstiftelser har som huvudsyfte att få in medel från allmänheten därför är de under hårdare kontroll från Länsstyrelsen med bland annat  bokföringsskyldighet, krav på årlig årsredovisning samt krav att ha en auktoriserad revisor.

En insamlingsstiftelse måste också under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål.

En insamlingsstiftelse bygger sin förmögenhet

Insamlingsstiftelsen bygger sin förmögenhet från gåvor och donationer av vilka 75% årligen måste ges bort för ändamålet. Varav 25% kan behållas i stiftelsen för att bygga förmögenheten om dessa pengar inte behövs för drift och adminkostnader (90-95% av verksamheten måste också fokuseras på ändamålet för att vara berättigad till den inskränkta skattskyldigheten).

Bildningssättet är den stora skillnaden mot en vanlig stiftelse

Om en stiftelse är en vanlig stiftelse eller insamlingsstiftelse är endast relaterat till hur stiftelsen bildats samt att dess namn som innehåller “insamlingsstiftelse”. Verksamheten som sedan bedrivs i stiftelsen kan vara samma som i en vanlig stiftelse. För insamlingsstiftelserna finns dock ett krav på användning av intäkterna i 11 kap. 2a § SL som saknar motsvarighet för vanliga stiftelser (75% måste årligen tillfalla ändamålet). 

Insamlingstiftelse endast vid insamling av pengar

För att det ska vara en insamlingsstiftelse ska krävs att det rör sig om insamling av pengar. Skall verksamheten däremot bestå av insamling av annat såsom kläder eller lösöre så kan inte en insamlingsstiftelse bildas.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse