Fraud Blocker

Vad är en avkastningsstiftelse?

Avkastningsstiftelse som också brukar kallas gåvostiftelse är den vanligaste formen av stiftelse i Sverige.

En avkastningsstiftelse uppnår sitt ändamål med sin avkastning

Avkastningsstiftelse är benämningen på en stiftelse där dess förmögenhet består av värdepapper eller banktillgodoha-
vanden. Avkastningsstiftelsen uppfyller sitt syfte och ändamål genom att med avskastningen från förmögenheten dela ut bidrag eller stipendier till sina destinatärer.

En avkastningsstiftelse kan "inte" utöva näringsverksamhet

Förmögenheten i en avkastningsstiftelse ska vara godtagbart placerad och stiftelsen får inte förbruka medel för annat än till förmån för det syfte och den destinatärskrets som stiftaren bestämt. Därför kan en avkastningsstiftelse i praktiken inte utöva näringsverksamhet. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom om förmögenheten är godtagbart placerad i en hyresfastighet så  innebär det att stiftelsen därigenom också blir en näringsutövare

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse