Fraud Blocker

Vad är det för skillnad på insamlingsstiftelser och vanliga stiftelser?

Eftersom Insamlingsstiftelser har som huvudsyfte att få in medel från allmänheten så är de under hårdare kontroll från Länsstyrelsen med bokföringsskyldighet, krav på årlig årsredovisning samt krav att ha en auktoriserad revisor.

Vanliga stiftelser med en förmögehet under 1,5 miljoner behöver inte lämna in årsredovisningar varje år, har ingen bokföringsskyldighet och det räcker att de har en lekmanna revisor, de måste dock upprätta bokslut varje år.

Start av stiftelse med eller utan egendom/förmögenhet

Den stora skillnaden är att en vanlig stiftelse börjar med en egendom eller förmögenhet som ger avkastning till stiftelsen.

Insamlingsstiftelsen däremot bygger sin förmögenhet från gåvor och donationer av vilka (för att ha inskränkt skattskyldighet) 75% årligen måste ges bort för ändamålet. Varav 25% kan behållas i stiftelsen för att bygga förmögenheten om dessa pengar inte behövs för drift och adminkostnader (90-95% av verksamheten måste fokuseras på ändamålet för att vara berättigad till den inskränkta skattskyldigheten).

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse