Fraud Blocker

Stiftelseförordnade & Stiftelseurkund vad är vad?

Stiftelseurkunden är för en stiftelse precis som för ett aktiebolag grunden för bildandet av stiftelsen. För en stiftelse är det som kallas stiftelseurkund samma sak som stiftelseförordnandet vilket gör att dessa begrepp ofta blandas när man avser att bilda en stiftelse.

Ett "protokoll" över en stiftelses bildande

Kort kan sägas att stiftelseurkund är mer eller mindre samma sak som stiftelseförordnande. Oftast pratar man främst om stiftelseurkund när det gäller företag medens när det gäller stiftelser så brukar man prata om stiftelseförordnande. Med andra ord så är det ett protokoll över en stiftelses bildande vilket stiftelseförordnande också kan sägas vara.

Stiftelseurkund / stiftelseförordnande med eller utan en egendomsöverföring

Grunden för stiftelseurkunden / stiftelseförordnandet i de fall som det finns en egendomsöverföring kan vara ett testamente, ett gåvobrev eller liknande, denna blir i dessa fall en mycket viktig del vid registreringen av stiftelsen eftersom det oftast är här som stiftarens vilja framgår. I andra fall som vid bildandet av en insamlingsstiftelse med vilken det ofta inte finns någon egendomsöverföring vid dess bildande, så är det istället ofta ett av stiftaren / stiftarna framtaget “protokoll” som utgör stiftelsens stiftelseurkund / stiftelseförordnande, med alla dess viktiga delar korrekt skrivna för att kunna registrera stiftelsen hos Länsstyrelsen.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse