Fraud Blocker

Hur upphör en stiftelse?

Upplösning och upphörande av stiftelsen är resultatet när stiftelsens skulder överstiger dess tillgångar (7 kap. SL).

Upphörande av en stiftelses verksamhet

⁍ När stiftelsens styrelse förbrukat stiftelsens tillgångar för stiftelsens ändamål.

Med samtliga krav enligt 6 kap. 5 § SL uppfyllda, samt 7 kap. 18 § SL.

⁍ När värdet av stiftelsens tillgångar understiger dess skulder (likvidationsplikt) enligt 7 kap. 1 § SL.

⁍ För näringsdrivande stiftelse vid kapitalbrist eller misslyckad utmätning (7 kap. 1 § SL & 7 kap. 4 § SL).

OBS! Personligt ansvar för styrelse och förvaltare kan uppkomma (7 kap. 3 § SL).

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse