Fraud Blocker

Hur drivs en stiftelse?

Grunden för stiftelsens drift är dess förvaltning.

Stiftarens bestämmer själv hur stiftelsen ska förvaltas (2 kap. 1 § SL).

De fysiska personer som åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet bildar styrelse (2 kap. 2 § SL).

Styrelsen ansvarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs (2 kap.  3 § SL).

Styrelsens ordförande kallar till möten (2 kap. 11 § SL).

Styrelseledamot som missköter sitt uppdrag kan bli skadeståndsskyldig (5 kap. 1 § SL).

I varje stiftelse ska det finnas en revisor (4 kap. 1 § SL).

Styrelsen får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnandet (6 kap. 1 § och 3 § SL).

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse