Fraud Blocker

Finns det straff för stiftelser?

Straff för stiftelser

Stiftelselagen innehåller inga straffbestämmelser, däremot innehåller den regler om skadestånd (5 kap. SL).

Däremot kan brott mot bokföringslagen av styrelseledamöter, företrädare eller förvaltare i en stiftelse leda till böter eller fängelse i upp till 2 år eller upp till 6 år om brottet är grovt.

Upprättad årsredovisning, olika för stiftelser och aktiebolag

För en stiftelse anses en årsredovisning vara upprättad när samtliga styrelseledamöter har skrivit under denna. För ett aktiebolag däremot anses årsredovisningen vara försenad om den inte är upprättad senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Vanligaste anledningarna till bokföringsbrott

  • Årsredovisning saknas eller är upprättad för sent.
  • Bokföring saknas helt eller delvis.
  • Den upprättade bokföringen innehåller så stora brister att förlopp, ekonomiskt resultat och ställning inte har kunnat följas.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse