Fraud Blocker

Får ett aktiebolag som är helägt av en stiftelse föra över bolagets vinst skattefritt till stiftelsen?

Utdelning (vinst) från bolag till stiftelse

Är stiftelsen inskränkt skattskyldig blir utdelning skattefritt enligt 7 kap. 3 § IL

Är stiftelsen oinskränkt skattskyldig blir utdelning skattefritt enligt reglerna om näringsbetingade andelar (24 kap. 35 § IL).  

Speciella regler vid koncernbidrag

Om det rör sig om koncernbidrag så finns koncernbidragsrätt endast om stiftelsen är oinskränkt skattskyldig (35 kap. 2 § IL motsatsvis). 

Om stiftelsen äger ett utländskt bolag.
Är det samma regler vid överföring av vinst?

Det beror på, om stiftelsen är inskränkt skattskyldig blir utdelning skattefritt enligt 7 kap. 3 § IL

Är däremot stiftelsen oinskränkt skattskyldig är det mer komplicerat. Läs följande ställningstagande i frågan från Skatteverket (2022-09-29) “När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?

Utdelning från ett utländskt företag är, med vissa undantag för hybridsituationer, skattefri för det mottagande företaget om andelen är näringsbetingad. Motsvarande regler finns för skattefrihet på kapitalvinst vid avyttring av näringsbetingade andelar. En förutsättning är i båda fallen att det utländska företaget civilrättsligt till stor del motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening och att det är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

Skatteverket (2022-09-29, 8-1772771)

Beroende på land samt vad för slags juridisk person det rör sig om så kan specifika regler gälla. 

Speciella regler vid koncernbidrag

Gäller det koncernbidrag så får mottagaren inte enligt ett skatteavtal anses ha sin hemvist i en utländsk stat (35 kap. 3 § p.4).

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse