Fraud Blocker

Är det skillnad på en stiftelses stadgar och stiftelseförordnande?

Ett förordnande om att bilda en stiftelse kan finnas i en handling som kallas stiftelseurkund eller stiftelseförordnande. Det kan också finnas i ett gåvobrev, testamente eller liknande handling. Föreskrifterna behöver inte vara utformade som stadgar. Det kan också vara så att föreskrifterna finns i två handlingar, till exempel stiftelseförordnande och stadgar.

Kammarkollegiet

Stiftelseförordnande och/eller stadgar?

Stiftelsens stadgar kan vara separata eller som en del av själva stiftelseförordnandet.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse