Fraud Blocker

Permutation Stiftelse

Permutation av stiftelse är när ändringar i ändamålsbeskrivning och stiftelseförordnande behöver göras. Eftersom dessa dokument kan vara skrivna för många generationer sedan och det ofta är stiftarnas “sista vilja” som de beskriver så är det endast mycket små relaterade ändringar som kan göras. 

Permutation i högsta instans krävs även för de minsta förändringarna av stiftelsen

Bedömningen ändringar i ändamål och stiftelseförordnande som föranleder permutation görs av Kammarkollegiet som är en myndighetsinstans ovanför Länsstyrelsen. Av denna anledning är Länsstyrelsen väldigt noga med vad som står skrivet i ändamål och stiftelseförordnandet (och hur det är formulerat) vid registrering av stiftelse hos dem.

Ändringar av sådant som styr hur en stiftelsens verksamhet bedrivs och hur den kan komma att  ändras regleras i 6 kap. SL, ändringar kan endast träda i kraft efter tillstånd från Kammarkollegiet efter deras bedömningsprocess.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse