Fraud Blocker

Permutationslagen

H2 - Verklig huvudman med yttersta kontrollen av en stiftelse

En ensklid person kontrollerar en stiftelse tillsammans med närstående som maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.E

H3 - Stiftare/styrelseledarmöter som verklig huvudman

En eller flera personer som har blivit valda som styrelseledamöter i en stiftelse. Dessa är extra viktiga att anmäla som verkliga huvudmän till Bolagsverket om stiftelsen bedriver insamling av pengar som huvudsaklig verksamhet, anmälan skall då innefatta samtliga ledarmöter i styrelsen eller motsvarande samt stiftelsens firmatecknare.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse