Fraud Blocker

Vad krävs för att bilda en stiftelse?

För att en stiftelse skall kunnan anses bildad så krävs att det finns två rättshandlingar från stiftaren, ett stiftelseförordnande och en förmögenhetsdisposition.

Stiftelseförordnande

Stiftelseförordnandet skall i första hand innefatta en förklaring från stiftaren att hen för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående och självständig förmögenhet. Denna viljeförklaring skall tydligt uttrycka stiftelsens ändamål samt vilken egendom som stiftaren avser tillskjuta för detta ändamål.

För att ändamålsbestämningen skall vara fullständig så måste den inkludera syfte, verksamhetsföremål och destinatärskrets:

Förmögenhetsdisposition

Kravet på en “varaktigt bestående och självständig förmögenhet” innebär att förordnandet (stiftelsen) måste kunna vara verksamt i vart fall några år. I normala fall så vill Länsstyrelsen här se att stiftelsen kan vara verksam och uppnå sitt ändamål under minst 5-6 år med den självständiga förmögenheten, av denna anledning är det viktigt att den tillskjutna förmögenheten inte är för liten

Detta gäller vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser däremot behöver inte bildas med någon befintlig förmögenhet eftersom de avser uppfylla stiftelsens ändamål genom medel som samlas in till stiftelsen från allmänheten.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse