Fraud Blocker

Vad är en anslagsstiftelse?

Anslagsstiftelser var vanligare förr i tiden under 1900-talet. En anslagsstiftelse kan vara en statlig verksamhet eller verksamhet där staten samverkar med stiftelseägda privata företag, i andra fall har stiftelsegrundarna varit en kommun och ett landsting i samarbete.

Anslagsstiftelser finansieras med årliga bidrag (anslag)

Anslagsstiftelser har i huvudsak varit finansierade genom årliga bidrag och inte genom en varaktig förmögenhetsdisposition vid bildandet som för vanliga stiftelser. Det skapas inga nya anslagsstiftelser numera men det finns fortfarande kvar anslagsstiftelser, Stiftelsen Svenska Filminstitutet är en anslagsstiftelse som forfarande lever kvar. Stiftelseformen har även förekommit för drift av kommunala versamheter som kollektivtrafik, bostadsbolag och fastighetsförvaltning.

Varaktighetskravet sätter stopp för nya anslagsstiftelser

Den nya stiftelselagen Stiftelselag (1994:1220) tillåter inte längre bildningen av stiftelser som är beroende av löpande anslag, vilket är fallet med anslagsstiftelser (därav namnet). Det som fäller anslagsstiftelser i stiftelselagen är att de inte uppfyller varaktighetskriteriet då de är beroende av återkommande anslag för att att kunna vara varaktiga. Däremot så tillämpas stiftelselagen på de anslagsstiftelser som fortfarande finns kvar som bildats före stiftelselagen Stiftelselag (1994:1220) trädde ikraft den 1 januari 1996.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse