Fraud Blocker

Vad är Allmänna arvsfonden?

Allmänna arvsfondens syfte och ändamål är att främja ideella verksamheter som gagnar barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Fond = Stiftelse

Allmänna arvsfonden är en stiftelse, anledningen till att ordet fond används här är eftersom det förr i tiden var vanligt att man använde ordet “fond” istället för stiftelse.

Bildades för att ge kusiner och avlägsna släktingar arvsrätt

Allmänna arvsfonden bildades genom ett beslut av 1928 års riksdag i samband med att kusiner och avlägsnare släktingar uteslöts från arvsrätt. 

Omfattas inte av stiftelselagen

Stiftelselagen gäller inte för Allmänna arvsfonden utan omfattas istället i Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse