Fraud Blocker

Kan stiftelser få förtur vid offentlig upphandling?

Ur perspektivet av stiftelse som idéburen organisation så skulle svaret kunna vara ja enligt vad upphandlingsjuristen Mathias Sylvan skriver i nedanstående debattartikel från 2017:

Läs även propositionen från Regeringen till Riksdagen 2015 (Prop. 2015/16:195) på sida 296, där möjligheten för medlemsstater inom EU att föreskriva att upphandlande myndigheter eller enheter får reservera rätten att delta i en upphandling omnämns.

Grönt ljus i EU-domstolen

Ett beslut nyligen i EU-domstolen ger Mathias Sylvan rätt i frågan med grönt ljus för särbestämmelserna för idéburna organisationer vid upphandlingar.

Ny lag från 1 januari 2023

Dessa nya särbestämmelser för idéburna organisationer klubbades igenom av Sveriges riksdag i början av juni 2022 efter Regeringens proposition 2021/22:135 om Idéburen välfärd.

Från den 1 januari 2023 kommer det därmed att vara möjligt att reservera vissa upphandlingar av välfärdstjänster för idéburna organisationer.

Tillägget i Lagen om offentlig upphandling

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling med nya lagtillägget under rubriken “Reserverad upphandling för vissa tjänster” i 19:e kapitlet, paragraf 25a §, som träder i kraft 2023-01-01, citerat nedan:

En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av tjänster som avses i bilaga 2 och som omfattar CPV-koderna 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, från 85000000-9 till 85323000-9, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8, från 98513000-2 till 98514000-9, 75000000-6, 75121000-0, 75122000-7, från 80000000-4 till 80660000-8 för idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas.

För att kunna delta i en reserverad upphandling får den idéburna organisationen endast göra sådana värdeöverföringar som är tillåtna enligt 8 § första stycket lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer. Vidare får staten, en region eller en kommun inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över den idéburna organisationen.

Riksdagen, Lag (2022:902).

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse