Fraud Blocker

Är stiftelser bokföringsskyldiga?

En stiftelse som enligt stiftelseförordnandet får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för bestämda fysiska personer är inte bokföringsskyldig. Övriga stiftelser är bokföringsskyldiga, och skyldiga att upprätta årsredovisning, om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor.

Bolagsverket

Bokföringsskyldiga stiftelser

I normala fall så är vanliga stiftelser bokföringsskyldiga om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor.

Stiftelser som oavsett tillgångarnas värde alltid är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen är om de bedriver näringsverksamhet, är moderstiftelser, insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser, stiftelser som bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting, pensionsstiftelser och personalstiftelser.

Bokföringslagen anger i 2 kap. 3 § BFL vilka stiftelser som är skyldiga att ha bokföring

De stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen är enligt Stiftelselagen skyldiga att ha räkenskaper (3 kap. 2 § SL).

Följande stiftelser är bokföringsskyldiga
och skyldiga att upprätta årsredovisning

  • Stiftelser som bedriver näringsverksamhet.
  • Stiftelser med tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor.
  • Moderstiftelser
  • Stiftelser som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse